Juridisch beleid

Lees over ons beleid en voorwaarden

Home // Juridisch beleid

Je leest hieronder onze Online voorwaarden

Privacy en Cookie beleid
Timmermans Assurantiën

Timmermans Assurantiën respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Timmermans Assurantien uw gegevens overeenkomstig dit privacy statement gebruikt.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn afgegeven door bezoekers van onze contactpagina, en alle andere pagina’s waar wij formulieren – offerte’s of aanmeldingen aanbieden.

Timmermans Assurantiën registreert deze gegevens alleen voor het uitvoeren van uw verzoek. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Timmermans Assurantiën geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en voor de manier waarop men met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Het met anderen delen van uw persoonsgegevens Timmermans Assurantiën verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verzekerjebeter.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een duidelijke kleurenkopie van uw geldige identiteitsbewijs (niet een rijbewijs) bij het verzoek mee te sturen. Wij verzoeken u wel om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer(BSN) onherkenbaar; dit ter bescherming van uw privacy.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging Timmermans Assurantiën neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen (en onderhoudt deze ook zeer nauwgezet) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u eventueel de indruk hebben dat uw gegevens niet goed – genoeg – beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@verzekerjebeter.nl.

Cookies en cookiebeleid Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet en mobiele telefoon worden opgeslagen als u bepaalde webpagina’s bezoekt. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van het apparaat.

Timmermans Assurantiën maakt gebruik van cookies op haar website, om:

  • Informatie delen:
    • het voor u als bezoeker mogelijk te maken informatie op de website via social media te delen;
  • Prestatie website(s):
    • de prestaties van de website te optimaliseren en voor het meten van surfgedrag ter verbetering van uw beleving.
  • Cookies actief:
    • In de meeste browsers zijn cookies geactiveerd. Cookies kunnen uw computer niet beschadigen. Timmermans Assurantiën gebruikt versleutelde informatie die hieruit verzameld wordt. Zo helpen de cookies ons om fouten vast te stellen en op te lossen, of om u relevant gerelateerde onderwerpen te tonen wanneer u onze website bezoekt.

Indien u er de voorkeur aan geeft om cookies van Timmermans Assurantiën te beperken, blokkeren of wissen, dan kunt u uw webbrowser gebruiken om dit te doen. Raadpleeg het ‘Hulp’- menu van uw browser om te achterhalen hoe u uw cookie voorkeuren wijzigt.

Bijwerken cookie policy Deze cookie policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in deze pagina, kunt u aan de datum onderaan zien wanneer dit gebeurd is. Als u de website van Timmermans Assurantiën bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van ons cookie policy.

Laatste aanpassing: 30 juni 2020.

Disclaimer Timmermans Assurantiën

Deze website is eigendom van Timmermans Assurantiën. De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. Timmermans Assurantiën aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het op de website getoonde. Voor de juistheid en volledigheid van de content kunnen wij niet instaan.

Nederlands recht Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland zijn gevestigd. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Werking site Timmermans Assurantiën kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Tarieven op de site Prijzen en/of tarieven die worden genoemd zijn uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. Aan de vermeldde prijzen en/of tarieven kunnen nimmer rechten worden ontleend.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt Indien er wordt verwezen naar externe websites, is Timmermans Assurantiën niet verantwoordelijk voor de informatie die op de betreffende website staat vermeld. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid.

Gebruik van informatie Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Timmermans Assurantiën. U mag de informatie op onze website alleen gebruiken indien hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend door Timmermans Assurantiën.

Over de disclaimer Timmermans Assurantiën behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Laatste aanpassing: 30 juni 2020.

Vragen over ons beleid?

Telefoon: 0164 25 42 65
E-mail: info@verzekerjebeter.nl

Ons kantoor:
Burgemeester Vergroesenstraat 5
4611CW Bergen op Zoom

Onze socials